Screening van rokers kan kankerdoden voorkomen

Als rokers en ex-rokers jaarlijks een CT-scan ondergaan, kan het aantal longkankerdoden flink omlaag.
Dat blijkt uit Amerikaans-Nederlands onderzoek in opdracht van een adviesraad van de Amerikaanse overheid. Die raad adviseert nu om een wereldwijde longkankerscreening in te voeren, schrijft de Volkskrant. Longkanker is een ziekte die bijna altijd wordt veroorzaakt door roken en daarom zou  preventief onderzoek voor  rokers en ex-rokers tussen de 55 en 80 jaar veel zieken kunnen opspeuren. Van alle mensen die longkanker krijgen, is na vijf jaar nog maar 13 procent in leven. Vroegtijdige opsporing kan de overlevingskansen vergroten. Volgens wetenschappers uit de VS en van het Erasmus MC in Rotterdam zou het sterftecijfer met een kwart kunnen dalen. Het Rotterdamse ziekenhuis begon zes jaar geleden ook een proefbevolkingsonderzoek. Van 15.000 deelnemende rokers en ex-rokers tussen de 50 en 74 kreeg de helft vier keer een CT-scan. In 2016 moet blijken of hierdoor minder mensen zijn gestorven. Pas dan brengt de Nederlandse Gezondheidsraad ook een advies over de screening uit.

Bron(nen):   De Volkskrant