Een kind krijgen kan het best tussen je 25e en 29e als je een psychisch gezond kind wilt

Vrouwen hebben een stok achter de deur om te zorgen dat ze niet te laat zwanger worden. En bekend is dat de kans op aangeboren ziekten bij je kind toeneemt naarmate de leeftijd van de moeder stijgt. Maar dat blijkt voor mannen niet anders te zijn. Ook die zadelen hun kinderen op met een groter risico op met name psychische defecten als ze te lang wachten. Een Deens onderzoek is van de drie miljoen kinderen die werden geboren tussen 1955 en 2006 nagegaan hoe hun leven verloopt op het gebied van psychische ziekten en daarbij gekeken of er een verband is tussen de leeftijd van de vader en moeder ten tijde van de verwekking en hun psychisch ziekteverloop. Er blijkt een sterk verband.  Het best af zijn kinderen die werden verwekt toen beide ouders tussen de 25 en 29 zijn. Als de ouders jonger of ouder zijn neemt de kans op psychische ziekten toe. En daarbij rekenen de onderzoekers alleen psychische ziekten mee die hebben geleid tot een opname of een langdurige behandeling. Zo stijgt de kans op een psychische afwijking bij een tienervader met 28 procent en bij een tienermoeder met 52 procent. Maar ook de kans op afwijkingen stijgt zowel voor vaders als voor moeders geleidelijk als ze bij het verwekken van het kind ouder zijn dan 29. En hoe ouder, hoe groter de kans op brokken. Het onderzoek kan geen uitspraken doen over de oorzaak van het verband tussen leeftijd en ziekten. Dat kan aan de kwaliteit van het embryo liggen, maar ook aan de opvoeding. Troost: het verband tussen leeftijd en psychische defecten is sterk, maar het aantal kinderen dat die defecten oploopt blijft klein.  

Bron(nen):   Quartz