„Als iedereen een BMI onder de 25 zou hebben, zou het hele ic-probleem niet bestaan.”

Het gaat veel over de vraag of mensen gevaccineerd zijn of niet. En amper over de vraag of we gemiddeld te dik zijn. Peter van der Voort is ic-baas van het UMC Groningen en epidemioloog en bij Beau pleitte hij voor meer aandacht voor overgewicht. „Als iedereen in Nederland een BMI onder de 25 zou hebben, dan zou het hele ic-probleem niet bestaan. Het zijn voornamelijk mensen met overgewicht.” Volgens Van der Voort is het belangrijk dat ook de overheid daar beleid op voert. Aan het begin van de coronacrisis heeft het ic-hoofd al eerder gemeld dat ‘zijn ic-patiënten’ voornamelijk „oud en te dik” waren. Volgens presentator Beau van Erven Dorens is daar „weinig naar geluisterd”. De epidemioloog beaamt dat daar geen beleid op gevoerd is. „Daar zijn kansen blijven liggen.”

Van der Voort is voorzichtig optimistsich over Omicron omdat het ziektebeeld van Omikron anders en milder is. Ook zouden Omikron-patiënten minder benauwdheidsklachten hebben. En juist dat speelt mee bij de ic-opnames van coronapatiënten.