ADHD bij volwassenen. 4 symptomen om op te letten

Bij kinderen uit ADHD zich op een kinderlijke manier. Het kind is ontzettend druk met van alles. Bij volwassenen uit de kwaal zich op een volwassen manier. Er zijn 4 symptomen om op te letten.

  1. Hij of zij kan maar heel moeilijk stoppen met een bezigheid, meestal werk.
  2. Kinderen met ADHD kunnen niet organiseren. Volwassen patiënten vallen van het ene in het andere uiterste. In plaats van altijd ongeorganiseerd te zijn, kunnen volwassenen perioden ervaren waarin ze sterk georganiseerd zijn (om hun ADHD-symptomen te compenseren), gevolgd door perioden waarin ze zich overweldigd voelen en niet in staat zijn om dingen voor elkaar te krijgen. 
  3. ADHD-patiënten hebben grote moeite met tijd. Ze komen daarom nog al eens te laat.
  4. Ernstig uitstelgedrag. Dat maakt studeren moeilijk omdat patiënten er vaak niet in slagen bijtijds te gaan leren. Uitstelgedrag kan van invloed zijn op het voltooien van klusjes in en om het huis en het krijgen van een grote achterstand in de algemene administratie, zoals het betalen van belangrijke rekeningen. Dingen in heel hoge mate mate uitstellen hoort bij ernstige ADHD.

Bron(nen):   Healthline