Armere Nederlanders 2,5 keer meer kans om te overlijden aan corona dan rijksten

Nederlanders met de laagste inkomens liepen 2,5 keer meer risico om dood te gaan aan corona dan de rijksten in ons land. Onder de 70 jaar was de overlijdenskans zelfs 3,8 keer groter voor de laagste inkomensgroep.

Dat blijkt uit de tweede grote studie van het CBS naar demografische verschillen in coronasterfte in het eerste jaar van de pandemie. Vooral tijdens de tweede coronagolf, die eind september 2020 begon, was het sterfterisico fors hoger onder mensen met lage inkomens. Dat komt onder andere doordat de eerste golf vooral het zuidoosten van Nederland hard trof, terwijl de tweede golf harder huis hield in de grote steden waar veel arme mensen wonen en mensen met een migratieachtergrond.

Want dat is een ander opvallend gegeven uit de CBS-studie: de sterfte onder mensen met een migratieachtergrond was veel hoger dan onder de rest van de bevolking. Bij Marokkaanse Nederlanders was in het eerste coronajaar bij 26 procent van alle overlijdens corona de oorzaak, terwijl gemiddeld over Nederland dat percentage 16 procent bedroeg.

Bron(nen):   De Volkskrant