Er hangen ons veel ergere ziekten boven het hoofd dan apenpokken

Het is misschien begrijpelijk dat we schrikken van het apenpokkenvirus zo kort van Covid-19. Maar het apenpokkenvirus is geen echte dreiging. Andere virussen zijn dat wel.

Business AM vat een paar echte bedreigingen samen: "In de afgelopen drie weken zijn er bijna 100 gevallen en 18 menselijke sterfgevallen geweest als gevolg van een zeldzame door teken overgedragen ziekte in Irak; een nieuwe uitbraak van het ebolavirus en meer dan 100 gevallen van builenpest zijn gevonden in de Democratische Republiek Congo; en slechts twee jaar nadat Afrika vrij was verklaard van wilde polio zijn er nieuwe gevallen opgedoken in Malawi en Mozambique. In Nepal, India en China circuleert een gevaarlijke vorm van tyfus. Er zijn alarmerende uitbraken op verschillende continenten van muggenziekten zoals malaria, dengue en het West-Nijlvirus.

Afrikaanse varkenspest blijft de varkens in de wereld teisteren en verschillende soorten dodelijke vogelgriep of vogelgriep verspreiden zich, waardoor honderden miljoenen stuks pluimvee moeten worden geruimd. Twee decennia geleden hadden we de gekkekoeienziekte en korter geleden Q-koorts, ons gebracht via geiten. Allemaal klein bier vergeleken wat komen zal.

Dierenartsen en ecologen hebben deze maand ook gewaarschuwd voor mysterieuze schimmelziekten die worden aangetroffen in vissen en het zeeleven in Australië en in landen in het Midden-Oosten, evenals dodelijke ziekten bij honden en andere huisdieren."

We leven met 7 miljard mensen, samen met 1 miljard varkens en twee miljard kippen. Er blijken ongeveer 1,6 miljard runderen te zijn. Schapen en geiten: twee miljard stuks. Dat kan bijna niet anders dan leiden tot zoönose, de overdracht van dierenziekten op mensen, eventueel via een ander dier, zoals een vleermuis of rat.

Het is geen toeval dat sinds 1940 wereldwijd 335 nieuwe en mogelijk dodelijke ziekten zijn ontstaan, in een periode waarin de menselijke bevolking is verdrievoudigd, het klimaat is veranderd en er spectaculair meer vlees wordt gegeten.

Het meest zorgwekkend is momenteel de dreiging van een nieuwe vogelgriep. Maar iets anders kan natuurlijk ook.

Bron(nen):   Business AM