Meisjes ervaren meer sociale stress

De puberteit kan vooral voor meisjes een turbulente periode zijn, die vaak samengaat met een toename van depressieve symptomen. Volgens Gezondheidsnet heeft nieuw onderzoek aangetoond dat meisjes vaker blootstaan aan stressvolle interpersoonlijke gebeurtenissen. Interpersoonlijke stress komt voort uit de interactie met anderen en de sociale druk die daarmee gepaard gaat en verhoogt de kans op een depressie. Volgens onderzoekster Jessica Hamilton van de Temple universiteit toont het onderzoek aan dat stress kan leiden tot extra vatbaarheid voor depressies, zeker bij meisjes. Uiteraard zijn er ook andere factoren die bijdragen aan de vatbaarheid voor een depressie, maar stress is een belangrijke factor die wel beïnvloedbaar is. Eerder onderzoek bracht al aan het licht dat bepaalde cognitieve kwetsbaarheden zich ontwikkelen tijdens de puberteit. Zo denken pubers herhaaldelijk en langdurig na over hun gevoelens en problemen; een ontwikkeling die geassocieerd wordt met depressieve gevoelens. Tieners die gebeurtenissen negatief interpreteren en daar teveel aandacht aan besteden, ontwikkelen al snel een depressieve stemming. Tijdens de studie van de Temple universiteit werden 382 adolescenten bestudeerd. In twee jaar tijd moesten de deelnemers op vier verschillende momenten vragenlijsten invullen. Hieruit bleek dat de tieners met veel interpersoonlijk stress meer last hadden van herhaaldelijk en langdurig nadenken over hun gevoelens en problemen. Ook bleek dat depressieve symptomen vaker voorkwamen bij meisjes dan bij jongens; dit komt doordat de meisjes meer te maken hebben met interpersoonlijke stress. Volgens Hamilton is het belangrijk om het aantal stressvolle interpersoonlijke gebeurtenissen bij meisjes te laten dalen. Waarom meisjes meer interpersoonlijke stress ervaren zal een vervolgonderzoek moeten uitwijzen.

Bron(nen):   Gezondheidsnet