Te vroeg geboren baby’s ontwikkelen vaker deze karaktereigenschap

Genen, opvoeding, sociale omgeving en vroege ervaringen dragen allemaal bij aan het karakter dat mensen ontwikkelen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat ook vroeggeboorte en een laag geboortegewicht invloed hebben op de latere persoonlijkheid. Vroeggeboren en zeer lichte baby's zijn mogelijk introverter en neurotischer. Ook hebben ze vaker autistische trekjes. Britse onderzoekers bestudeerden 200 mensen, die zijn geboren voor ze 32 weken waren of die heel licht waren bij de geboorte. Ze zijn toen ze allemaal 26 jaar oud waren vergeleken met 197 mensen die niet te vroeg of te licht zijn geboren. De wetenschappers concluderen dat vroeggeboorte voor zo'n 11 procent bijdraagt aan de vorming van het karakter. De onderzoekers noemen drie mogelijke oorzaken. Zo zou de couveuse in het ziekenhuis een veel traumatischere plek kunnen zijn voor een baby dan de kalme rustige omgeving thuis bij de moeder. Ten tweede krijgen vroeggeboren baby's vaak medicijnen, die misschien hun metabolische en hormonale ontwikkeling veranderen. Als laatste zou het zo kunnen zijn dat bezorgde ouders hun te vroeg geboren kind te veel beschermen tijdens de kindertijd.  

Bron(nen):   Time