Belastingverhoging zorgt voor minder alcoholdoden

Jaarlijks gaan duizenden Nederlanders dood door drank. Hoeveel precies weet niemand. In 2012 stierven 1679 mensen door oorzaken waarbij alcohol expliciet werd genoemd. Dit aantal is een stuk lager dan het aantal daadwerkelijke sterfgevallen aan de gevolgen van alcoholgebruik. Geschat wordt dat 4 tot 6% van de sterfte aan kanker samenhangt met zwaar alcoholgebruik. Alcohol verhoogt het risico op: keelholte-, slokdarm-, mond-, darm- en borst- en leverkanker. In Nederland krijgen naar schatting 2.900 mensen jaarlijks kanker door het drinken van alcohol. En dan zijn er nog een paar honderd verkeersdoden. Zou de overheid daar iets aan kunnen doen? Ja. Drank duurder maken. Volgens een recent Amerikaans onderzoek loopt de consumptie van drank 0,5 procent terug bij iedere prijsstijging van 1 procent. De samenhangende daling van het aantal doden is vermoedelijk hoger dan 1%. Jaarlijks honderden of duizenden mensenlevens redden is geen probleem. Het is alleen niet populair, dus het zal niet gebeuren.