Lezen is goed voor je sociale vaardigheden

Lezen voor je plezier heeft veel sociale voordelen. Dat blijkt uit een enquête onder 4.000 Britse volwassenen van het Reading Agency. Lezen verbetert je sociale vaardigheden en empathie. Wie regelmatig leest voor zijn plezier heeft minder last van stress en depressies, heeft meer zelfvertrouwen, is beter in staat om te gaan met moeilijke situaties en heeft een beter slaappatroon. Het is bovendien goed voor je algemeen welbevinden en je cognitieve prestaties; het vermindert zelfs de kans op dementie. De auteurs halen ook een Duits onderzoek aan dat keek naar mogelijke verbanden tussen lezen en emotioneel begrip bij kinderen van 7 tot 9 jaar. In deze studie werd het effect gemeten van naschoolse leessessies waarin kinderboeken met een emotionele inhoud werden gelezen en besproken in de groep. Hieruit bleek dat dit de emotionele woordenschat, kennis en begrip van emoties doet toenemen bij de kinderen.

Bron(nen):   BBC