Mannen en vrouwen reageren anders op medische behandelingen

Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er veel grotere biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen dan tot nu toe werd aangenomen. De veroudering van mannen en vrouwen verloopt verschillend, vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen, symptomen van de griep zijn ernstiger bij mannen dan bij vrouwen en noem maar op. Mannen en vrouwen reageren ook anders op medische behandelingen De Franse Academie voor Geneeskunde pleit er daarom voor om daar rekening mee te houden bij de keuze van een behandeling. Een belangrijk probleem is ook dat geneesmiddelenonderzoek vaker uitgevoerd wordt bij mannen. In 1993 werden richtlijnen opgesteld die voorschrijven dat zowel mannen als vrouwen in alle fasen van klinisch onderzoek betrokken moeten worden. Daarin staat ook dat het verschil in effectiviteit en bijwerkingen tussen mannen en vrouwen apart beschreven moeten worden. maar deze richtlijnen worden vaak niet nageleefd. In Nederland pleit WOMEN Inc. samen met de Alliantie Gender en Gezondheid voor zorg op maat waarin gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen worden meegenomen. Maar tot nu toe wordt dit - voor zover bekend - alleen in het Instituut voor Gender in Medicine (GIM) in Berlijn consequent in de praktijk gebracht. Daar worden artsen in opleiding ook getraind om bij het diagnoticeren en behandelen van gezondheidsproblemen rekening te houden met man-vrouw verschillen.

Bron(nen):   Sciences et Avenir