Astmamedicijn vergroot kans op depressies en suïcide bij kinderen

Montelukast (merknamen: Singulair en Airathon) is een medicijn dat vaak voorgeschreven wordt bij astma. Bij kinderen wordt het toegediend vanaf de leeftijd van twee jaar. Het middel wordt echter in verband gebracht met depressies en zelfmoord(gedachten), zelfs al bij kinderen van vier jaar. Andere bijwerkingen die genoemd worden zijn woedeaanvallen, nachtmerries en slapeloosheid. Een moeder vertelde aan Daily Mail Australia dat haar vijfjarig zoontje zelfmoord wilde plegen ten gevolge van het gebruik van dit middel. Hij kreeg het voor het eerst voorgeschreven toen hij twee was en daarna begon hij psychische en gedragsproblemen te vertonen. Hij had woedeaanvallen die soms wel anderhalf uur duurden. Tussen januari 2000 en maart 2016 werden bijna 90 meldingen gedaan van psychische klachten bij kinderen en adolescenten bij de Australische Therapeutic Goods Administration (TGA). Acht daarvan betroffen zelfmoordgedachten en nog eens acht depressies. In de VS wordt de veiligheid van het middel bij kinderen al sinds 2008 onderzocht. Toen een 15-jarige jongen zelfmoord pleegde, slechts 17 dagen nadat hij het medicijn gebruikte, eiste de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van de fabrikanten Merck Sharp & Dohme dat er een waarchuwingslabel op de verpakkingen kwam, waarbij gewezen werd op mogelijke schadelijke psychische gevolgen bij kinderen. In 2013 publiceerde de Australische TGA een artikel waarin artsen en andere zorgverleners gewezen werden op de risico's en de noodzaak om patiënten en hun ouders hierop te wijzen, maar dat gebeurt lang niet altijd. Het Nederlandse Farmacotherapeutisch Kompas meldt: 'Er werden geen specifieke veiligheidsproblemen vastgesteld bij kinderen, maar de ervaring in deze populatie is beperkt.'

Bron(nen):   ABC News  Daily Mail Australia