Schokkende cijfers uit UK over zelfmoord: 2/3 had recent contact met ggz

Er zijn veel mooie woorden voor bedacht, zoals 'community care' en 'vermaatschappelijking van de zorg'. Psychiatrische patiënten moeten niet opgesloten worden in instellingen, maar zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om 'actief nieuwe verbindingen te leggen met de samenleving'. Het is een lovenswaardig streven en er hebben ongetwijfeld veel mensen baat bij, maar het is ook een dekmantel voor bezuinigingen en die eisen hun tol. Uit een rapport van de Universiteit van Manchester blijkt dat mensen die ambulant worden behandeld door FACT-teams* vaker zelfmoord plegen dan patiënten die zijn opgenomen. Van de mensen die in hun eigen omgeving begeleid werden, pleegden er ongeveer tweehonderd per jaar zelfmoord. Dat is drie keer meer dan patiënten die opgenomen waren. Schokkend hierbij is dat een derde van deze mensen in de afgelopen twee weken ontslagen werd uit een ggz-instelling en nog een derde had minder dan een week geleden contact met de ggz. Met name mensen die alleen woonden pleegden vaker zelfmoord (43%). Ook werd vastgesteld dat er te weinig samengewerkt wordt met de verslavingszorg, waardoor mensen tussen wal en schip vallen.   * FACT staat voor 'Flexible Assertive Community Treatment'. FACT-teams zijn multidisciplinaire teams, waarbij psychiaters, psychologen, ggz-verpleegkundigen, maatschappelijk werkers e.a. de cliënt binnen de eigen omgeving begeleiden.  

Bron(nen):   BBC News