Waarom geluidsoverlast zo slecht voor je is

Geluidsoverlast is irritant en misschien slecht voor je oren, maar dat het ook schadelijk is voor je algehele gezondheid, dat weten maar weinig mensen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het zelfs na luchtvervuiling de belangrijkste milieuoorzaak van gezondheidsproblemen. Er blijkt een duidelijk verband tussen blootstelling aan lawaai en bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk en hartklachten. Het risico daarop neemt al toe bij geluid van 55 decibel of meer. Ter vergelijking: een normaal gesprek is goed voor ongeveer 60 db. Een drukke weg haalt makkelijk meer dan 70 db. "Je lichaam reageert in essentie onbewust op lawaai door zich klaar te maken om te vluchten of te vechten", zegt akoesticus Dick Botteldooren (UGent) tegen wetenschappelijk tijdschrift EOS. "Dat is op lange termijn ongezond." Maar er is ook een indirect effect. Mensen gaan mogelijk ongezonder leven door de stress die lawaai veroorzaakt. Botteldooren gaat ver: hij zegt dat 75 db je risico op hart- en vaatziekten ongeveer evenveel verhoogt als overgewicht. Dat is gigantisch als je weet dat er in Nederland meer dan drie miljoen woningen voortdurend worden blootgesteld aan 55 db of meer. Het Europese milieu-agentschap berekende dat jaarlijks 10.000 Europeanen voortijdig overlijden als gevolg van geluidsoverlast. Tot nu toe zijn er echter helemaal geen Europese regels voor lawaaihinder. Europa eist daarom nu dat lidstaten in kaart brengen hoe het zit met het geluidsniveau en indien nodig maatregelen nemen.

Bron(nen):   EOS