Explosie van mazelen en doden door anti-vaccinatiebeweging

Het aantal gevallen van mazelen en het aantal dodelijke slachtoffers van mazelen stijgt zeer snel als gevolg van de anti-vaccinatiebeweging. Volgens de WHO (de Wereld Gezondheidsorganisatie van de VN) hadden in 2016 in Europa 5273 mensen de mazelen en waren er geen dodelijke slachtoffers. In 2017 was het aantal patiënten gestegen naar 21.315 en vielen er 35 doden. De WHO zegt dat de anti-vaccinatiebeweging de oorzaak is van de vervijfvoudiging van een ziekte die bijna was uitgeroeid. Er is een beweging gaande van mensen die zichzelf er van hebben overtuigd dat je kind laten inenten onverstandig is. Een van de redenen die daarvoor worden gegeven is dat je kind autistisch zou kunnen worden. Daarvoor is geen enkel bewijs, maar de wetenschap heeft de anti-vaccinatiebeweging niet kunnen overtuigen. Niet bekend is hoeveel van de zieken en doden Nederlanders zijn.

Bron(nen):   Fortune  BBC  Rawstory