Epidemie van autisme en ADHD mogelijk veroorzaakt door chemische stoffen?

'Vroeger had je niet zoveel autisme en ADHD, klagen mensen die vermoeden dat er veel aanstellerij bij zit. Er is inderdaad een toename van psychische aandoeningen, maar vermoedelijk komt die niet van aanstellerij, maar van chemische stoffen. Een rapport in het wetenschappelijke tijdschrift Endocrine Connections  legt een direct verband tussen de blootstelling van zwangere vrouwen en baby's aan alledaagse voorwerpen en een verstoring in de aanmaak van het schildklier hormoon. Daarover bericht The Independent. Het schildklierhormoon van zwangeren speelt een grote rol bij de aanmaak van de hersenen van een ongeboren kind. Vrouwen komen in aanraking met stoffen in landbouwbestrijdingsmiddelen, in cosmetica, in plastics en zelfs meubelen, die van (negatieve) invloed kunnen zijn. Professor Barbara Demeneix van de Parijse Sorbonne: "De blootstelling van vrouwen aan stoffen die inwerken op de schildklier kunnen heel goed aan de basis liggen van storingen in het autisme spectrum en bij hyperactiviteit." Studies hebben al eerder aangetoond dat zelfs een kleine afwijking tijdens de zwangerschap grote gevolgen kan hebben.

Bron(nen):   Independent  Eureka Alert