Steeds meer diabetes bij jonge kinderen: Huizen te schoon?

Als de trend doorzet dan verdubbelt het aantal kinderen onder de vijf met diabetes type 1. Oorzaken zijn mogelijk een tekort aan vitamine D en te schone huizen. Diabetes type 1 is de variant van suikerziekte, die niet veroorzaakt wordt door overgewicht. In Europa neemt het aantal kinderen onder de 15 dat de auto-immuunziekte krijgt jaarlijks met 3,9 procent toe. Vooral de stijging van de ziekte bij heel jonge kinderen is opmerkelijk. Tussen 2005 en 2020 zal het aantal kinderen onder de vijf met de aandoening verdubbeld zijn. De oorzaak is niet helemaal duidelijk. Er is een genetische component, maar ook omgevingsfactoren spelen een rol. Aangezien de ziekte vaker voorkomt in het noorden van Europa zou een vitamine D-tekort een oorzaak kunnen zijn. Deze vitamine wordt immers aangemaakt door de zon. Andere verklaring is mogelijk dat onze huizen te schoon zijn. Doordat kinderen te weinig in contact komen met ziektekiemen reageert hun immuunsysteem anders, waardoor het lichaam wellicht de eigen cellen gaat aanvallen.

Bron(nen):   HLN