Eigenlijk drinken we helemaal niet zoveel

Er wordt misschien aardig wat gedronken, maar in verhouding met andere Europese landen valt het mee. Althans waar het gaat om welk deel van ons inkomen we besteden aan drank. In sommige landen gaat meer dan 5 procent van het inkomen op aan drank; in Nederland is dan minder dan anderhalf procent. Bijna het matigste land van Europa

Share of alcoholic beverages in total household expenditure: 2017

Bron(nen):   Euronews