Kanker door obesitas komt steeds vaker voor bij jonge mensen

Artsen waarschuwen dat het aantal gevallen van aan obesitas gerelateerde kanker sneller stijgt bij jonge Amerikanen dan bij ouderen. Ze spreken van een potentiële tijdbom die tientallen jaren aan dalende sterftecijfers teniet doet.

Er zijn twaalf soorten kanker waar mensen met obesitas meer kans op hebben. De helft daarvan, waaronder darm-, nier- en alvleesklierkanker stijgt sneller bij de jongste leeftijdscategorie, melden de Amerikaanse onderzoekers. “De jongere generaties zijn niet gezonder dan de oudere. Jongvolwassenen brengen een groter deel van hun leven door met overgewicht. Dit verhoogt de kans op kanker en een groot aantal andere aandoeningen zoals darmziektes en diabetes,” klinkt het.

“Onze bevindingen tonen een recente verandering aan die kan dienen als een waarschuwing voor een toenemende last van aan obesitas gerelateerde kanker in de toekomst,” zegt onderzoeker dr. Ahmedin Jemal van de American Cancer Society. “De meeste kanker komt voor bij ouderen. Dat betekent dat als de jonge mensen in onze studie ouder worden het aantal gevallen van kanker door obesitas nog harder toeneemt.”

 

De studie, die in vakblad Lancet Public Health verscheen, gebruikte data van 25 Amerikaanse databases en besloeg zo twee derde van de bevolking. De onderzoekers ontdekten dat tussen 1995 en 2014 de toename van aan obesitas gerelateerde kanker het grootst was bij de leeftijdscategorie 25 tot 29 jaar. Kanker komt nog steeds het meest voor bij ouderen, maar dat gat wordt kleiner als de trend zo door gaat.

Bron(nen):   The Independent