Kinderen die in buurt van drukke weg wonen hebben vaker communicatieve achterstand

Er wordt steeds meer bekend over de schadelijke gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Een nieuwe Amerikaanse studie toont aan dat kinderen die in de buurt van een snelweg wonen twee keer vaker lager scoren op toetsen die communicatievaardigheden testen dan kinderen die verder van zo’n weg vandaan wonen.

Het onderzoek toonde aan dat kinderen die in de buurt van een drukke autoweg wonen een lager non-verbaal en verbaal IQ hebben en slechtere motorische vaardigheden bezitten. “Wij hebben ontdekt dat kinderen die dichtbij een snelweg of autoweg wonen bijna twee keer zoveel kans lopen op een communicatieve achterstand als ze drie jaar oud zijn,” aldus hoofdonderzoeker Sandie Ha van de University of California.

Daarbij vergeleek ze kinderen die op minder dan 500 meter afstand van een drukke weg wonen met kinderen die er meer dan een kilometer vandaan wonen. “We hebben ook aangetoond dat blootstelling aan hoge concentraties luchtvervuiling, met name ozon, tijdens de zwangerschap en tijdens de eerste levensjaren in verband wordt gebracht met een ontwikkelingsachterstand,” aldus Ha. Onduidelijk is in hoeverre is gecorrigeerd voor bijvoorbeeld sociaal-demografische factoren.

Bron(nen):   CNN