Coviddoden op de wereld: 15 miljoen

De WHO schat dat het totale dodental dat verband houdt met Covid tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 ongeveer 14,9 miljoen bedroeg.

Dat is meer dan de optelsom van wat landen afzonderlijk berichten. Maar dat komt omdat volgens de WHO veel landen de sterfte aan Covid, bewust pf onbewust, te laag schatten. De WHO berekent de totale oversterfte in de twee eerste COVID-jaren.

De sterfte van 2022 is nog niet opgenomen, evenmin als de mogelijke sterfte in de komende jaren.

Bron(nen):   Mirror