Gezondheidsraad: mogelijk vaker leukemie bij hoogspanningslijnen

Mogelijk hebben mensen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen meer kans op leukemie. Daar zijn aanwijzingen voor, meldt de Gezondheidsraad. Maar hard bewijs is er niet. Oorzaak zouden de magnetische velden zijn bij de lijnen.

Het gaat niet alleen om de hoogspanningsmasten zelf, maar ook om ondergrondse lijnen en transformatorhuisjes. De raad onderzocht eveneens de blootstelling aan magnetische velden bij elektriciteitsbedrijven, waar die blootstelling hoger is dan in een woonomgeving. "In onderzoek naar beroepsmatige blootstelling zijn aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op ALS, alzheimer, leukemie en enkele andere vormen van kanker", stelt de Gezondheidsraad.

Onduidelijk is vanaf welk niveau van blootstelling de risico's verhoogd zijn. Daarom is het advies om 'de beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden uit voorzorg zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden'. De raad adviseert verder onderzoek naar eventuele gezondheidsschade.

In Nederland geldt nu al voorzorgbeleid omtrent het wonen in de buurt van hoogspanningskabels.