Nederland en Mali: Hetzelfde oude slavenliedje

Veel mensen met Afrikaanse wortels op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en op heel veel andere plekken op aarde hebben zeer sterke emotionele gevoelens over de historische slavenhandel van de 17e en 18e eeuw. Ik vraag me af hoeveel zich nu geroepen voelen om zich te melden als vrijwilligers teneinde hun bloedbroeders in Mali in de strijd tegen deze mensonterende handel van de Toeareg-Jihadisten te helpen?   Lees meer in FTM