Voor wat hoort wat

Jongerius (FNV) dacht dat de PvdA bereid was het kabinet te laten vallen als de AOW-leeftijd zou worden verhoogd. Aldus meldde NRC Handelsblad. Dat is om een aantal redenen vreemd.
Hoe is het mogelijk dat Jongerius deze taxatiefout heeft gemaakt? Als ik haar was geweest, zou ik even met Bos hebben gebeld en hebben gevraagd: ''Hoe sta jij erin, Wouter, en hoe staat de PvdA erin?''
Blijkbaar was dit contact tussen de FNV en de PvdA er niet. Lees verder.