Rare kwallen

Een kwallenplaag! Een kwallenplaag!   
Een kwallenplaag in 't IJ!

De kwallen dringen binnen
in onze maatschappij.

Bekijk ze nu eens nader, bekijk ze dichterbij,
dan lijken al die kwallen net een paarse
    volkspartij.

Een kwallenplaag, een kwallenplaag!

Een kwallenplaag in 't IJ!

Verdomd, het is daar net de BP-oliemaatschappij.

Kijk, die rare kwallen houden niet van spotternij.

Lees verder

Bron(nen):