Nou even over domkop Bolkestein!

Staat u mij toe in te gaan op een van de vele sympathieke reacties op mijn blogje ‘Geert blijft lekker liegen’. Eerst even een paar zaakjes duidelijk gesteld: Ik heb de Koran gelezen. Meerdere keren zelfs. En ik heb Mein Kampf gelezen. 

En wie beweert dat de Koran meer antisemitische opmerkingen bevat dan Mein Kampf, liegt dattie barst. Dat doet de (sinds kort katholieke) Arabist Hans Jansen, en gekke Geert papegaait hem na. 

Ophouden over Geert
Maar ik wil het hier hebben over de reactie van ‘mensenkenner’: kunnen we niet eens ophouden over Geert? Daar ben ik het helemaal mee eens. De man heeft op dit moment problemen genoeg. Ooit dacht ik dat hij slimmer was dan Pim Fortuyn, en er voor had gezorgd dat er geen tijdbommen in zijn fractie zaten. Helaas. Hij heeft het grootste geteisem binnengehaald en in pak gehesen. De PVV gaat de weg van de LPF. 

In plaats van Geert wil ik even uw aandacht vragen voor een andere politicus wiens verstand al geruime tijd vrolijk op nul staat. Frits Bolkestein. Frits wordt alom geprezen als de man die het integratieprobleem als eerste zou hebben ‘ontdekt’. Dat is niet waar, velen gingen hem daarin voor, maar het is nu eenmaal handig om een soort ’ontdekker’ te kunnen noemen, en dat is blijkbaar Frits geworden. En hij is er beretrots op.

Hij laat geen gelegenheid voorbij gaan om ons te herinneren aan zijn visionaire blik. Zo ook tijdens een recente lezing in Den Haag, waarvan een samenvatting verscheen in de Volkskrant van 10 november. Ook daar begon Frits wéér over zijn artikel uit september 1991. Na deze zelfbevrediging komt hij te spreken over onze fundamentele democratische waarden: vrijheid van godsdienst en meningsuiting, scheiding kerk en staat, gelijkheid man en vrouw.

Frits gaat vervolgens in op de opmerking van de Duitse president Wulff dat ‘de islam een deel van Duitsland is’. Nou, zegt Frits, je mag daar en hier best moslim zijn, maar onze democratische waarden hangen wat hem betreft samen met katholicisme, protestantisme en jodendom. ‘In die zin,’ schrijft hij, ‘moet ik het eens zijn met de aartsbisschop van Bamberg, die beweerde dat de Duitse grondwet ‘op basis van christelijke traditie is ontstaan.’ 

Deftig is dat, een aartsbisschop citeren. Frits is een belezen man! En ja, dat roepen christenen wel vaker, dat de westerse democratie voortkomt uit ‘hun’ christendom. Ook bij het CDA, bijvoorbeeld. Sommige kinderen kunnen dat ook: eerst ergens mordicus tegen zijn, maar als het dan toch een succes blijkt te zijn, gaan roepen dat ze het zèlf verzonnen hebben. Want die kernwaarden van Frits, daar zijn de kerken altijd mordicus tegen geweest. Vrijheid van godsdienst, van meningsuiting? De banvloek kon je krijgen, de brandstapel! Scheiding Kerk en Staat? Een smerig bedenksel van atheïsten! Gelijkheid man en vrouw….? 

Tot zo’n veertig jaar geleden hebben alle kerken zich met hand en tand verzet tegen alle moderne rechten en vrijheden. Rome heeft democratie altijd beschouwt als een antichristelijke uitvinding, en was tegen katholieke partijvorming. Het heeft welbewust het antisemitisme aangewakkerd om rechtse antidemocratische stromingen te steunen, een hele reeks rechtse dictaturen (Mussolini, Franco, Hitler) met vreugde verwelkomt en in 1933/34 de katholieke Zentrumpartei bewust opgeblazen om Hitler ruim baan te geven. En vrijwel alle Duitse protestanten verwelkomden Hitler als een historische verlosser.

lees verder bij De Pers

Bron(nen):   De Pers  Wie is Marcel Hulspas