Vrouwen zijn gelukkiger dan mannen

Uit onderzoek van de Ohio State University naar de relatie tussen werkloosheid en echtscheiding blijkt dat van vrouwen niet langer wordt verwacht dat zij huisvrouw zijn, maar dat er ten aanzien van mannen weinig is veranderd in het klassieke rolpatroon. Van mannen vindt men nog steeds dat zij het geld moeten verdienen.
Mij verbaast dat niets, want ik zie dat elke dag als ik mijn zoon naar school breng. Ongetwijfeld is het beeld vertekend omdat ik niet in een achterstandswijk woon, maar er is een duidelijk verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen die hun kinderen afleveren.

De mannen zijn haastiger. Zij verschijnen vaak in pak, gekleed op de vergadering die voor straks in de agenda staat. Er zijn ook vrouwen die wegsnellen, maar de meesten nemen de tijd. Ze lopen mee naar de klas, waar zij nog even praten met de juf en met andere moeders. Daarna gaan ze samen een cappuccino drinken om de hoek, alwaar zij de komende verjaardagsfeestjes van hun kinderen bespreken. De meeste vrouwen hebben het zo geplooid dat zij later op hun werk mogen komen. Geliefd is de deeltijdbaan die om half elf begint en om half drie eindigt, zodat je alle tijd hebt om de kinderen te halen, als je tenminste je man niet vooruit hebt gestuurd.

Als ik zo de dagelijkse praktijk aanschouw, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat vrouwen gelukkiger zijn dan mannen en het verbaast mij dan ook niet dat vrouwen gemiddeld aanzienlijk ouder worden.

Lees verder bij De Volkskrant

Bron(nen):   De Volkskrant