Samsom toont wat te lang ontbrak: een beetje moed

De kop 'Emile Roemer is moe' waarmee deze krant afgelopen donderdag de lezers op nogal ongewone wijze wakker maakte, deed mij denken aan het laatste boek van de Britse historicus Tony Judt. De titel van de Nederlandse vertaling van dat boek luidt: 'Het land is moe'. Mooi, maar niet geheel in overeenstemming met de boodschap die Judt poogt over te brengen. Het drama van de neergang van de volkspartijen: het accent verschuift naar kille strijd tussen belangen De Engelse titel is adequater: 'Ill fares the land'. Die zin komt uit een gedicht van de achttiende eeuwse Ierse dichter Oliver Goldsmith. Uit het (door mij wat ingekorte) vervolg blijkt de betekenis: "Ill fares the land, where wealth accumulates, and men decay."

Bron(nen):   Trouw