‘De mate van respect tussen journalist en politicus moet gelijk zijn aan die tussen hond en lantaarnpaal.’

Ooit was het een onderwerp dat alleen in cafés op het Haagse Plein ter tafel kwam, tussen de borrels door. Verder richtten verslaggevers zich op hun werk: schrijven over de manier waarop politici opportunistisch hun principes inzetten om beleid te maken of tegen te houden. Voor en achter de schermen.  Lees verder in De Groene

Bron(nen):   De Groene