Nieuw kabinet moet drastisch snoeien in zorg

Er zijn drastische maatregelen nodig om de zorgkosten terug te dringen. Met een Deltaplan moet een nieuw kabinet - ongeacht de kleur - de zorg efficiënt maken. De heftige en emotionele discussie afgelopen week over extreem dure medicijnen voor sommige patiënten, is slechts een voorbode. Het is een voorhoedegevecht van de langdurige oorlog om de zorgkosten die nog zal volgen. Een oorlog om geld. De kosten voor de gezondheidszorg lopen zo snel op, dat ze nauwelijks meer zijn op te brengen. Noch voor de staat, noch voor de burger. Meer lezen in Elsevier