Makkelijk hoor, een rel voorspellen die er al geweest is

Ongetwijfeld gaat binnenkort een onafhankelijke commissie de Harense rellen 'met de kennis van nu' onderzoeken. Vermoedelijk luidt de conclusie, net als in de krant, dat de burgemeester voortvarender had moeten handelen. Het zou echter verfrissend zijn als de commissieleden in gedachten houden dat wat nu vanzelfsprekend lijkt, vorige week nog omgeven was met onzekerheid, en dat wie terugblikt, dat vaak vergeet. Meer in dagblad Trouw