Twee patronen die partners uit elkaar drijven

Volgens Peter Pearson, therapeut en medeoprichter van het Couples Institute in Californië, is 60% van de stellen die hulp zoekt voor hun relatieproblemen vastgeroest in één van de volgende gedragspatronen: conflict-vermijdend of vijandig-afhankelijk. Beiden patronen zijn destructief omwille van verschillende redenen:
  • Het conflict-vermijdend patroon is gebaseerd op angst Beide partners zijn bang dat het uitspreken van hun echte gevoelens zal leiden tot een conflict. Dit weegt voor hen op tegen het voordeel dat ze zouden kunnen hebben om hun ongenoegen te uiten en er iets aan te doen. Het gevolg is dat beide partners er alles aan doen om compromissen te sluiten uit angst dat de ander hen zal afwijzen of verlaten. Zij schuiven hun eigen wensen, verlangens en hun identiteit aan de kant, alles wat ze zijn en waar ze voor staan, en dat maakt hen op den duur erg ongelukkig.
  • Het vijandig-afhankelijk patroon is gebaseerd op conflicten Beide partners gaan de competitie aan om gelijk te krijgen. Ze geven elkaar de schuld en proberen zo de relatie onder controle te krijgen. De onderliggende veronderstelling is dat als je kunt aangeven wat ‘het probleem van de relatie’ is, je de ander ertoe kan brengen om te veranderen, waardoor alles opgelost zou moeten worden.
Deze gedragspatronen zijn in feite copingmechanismen die de kop opsteken naarmate de partners langere tijd samen zijn. In het begin van de relatie doen beide partners nog hun best om aardig voor elkaar te zijn en rekening te houden met elkaar. Na verloop van tijd komen verschillen in hun waardesystemen naar voren. Dat is het punt waarop men makkelijk kan vervallen in één van beide bovenstaande gedragspatronen. Om niet vast te roesten in die gedragspatronen zullen beide partners een proces van differentiatie moeten doorlopen, waarbij elke partner aangeeft wat zijn of haar belangrijkste waarden zijn en deze deelt met de ander - alles in het besef dat hun partner verschillende waarden zal hebben. Als beide partners elkaars waardesystemen erkennen en respecteren kan dat kan zorgen voor een doorbraak in de relatie. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat de relatie op de klippen loopt.

Bron(nen):   Business Insider  Express.be