Friendly fire: NYT schiet op Barack Obama

De Amerikaanse site Politico.com heeft vandaag iets opvallends te melden. Het gaat over de manier waarop The New York Times president Obama heeft aangepakt in de weekendeditie (zie ook Welingelichte kringen van gisteren). De Times staat bekend als democraat-vriendelijk en de geur van heiligheid die Obama weet te verspreiden, was dan ook meermalen tot in de krant op te snuiven.
Maar nu dus even niet. 
Inzake economisch beleid en nationale veiligheid werd de president dit weekend aangepakt door een keur aan columnisten: Frank Rich, Maureen Dowd en de beroemdste van allemaal, Thomas Friedman, legden hem het vuur na aan de schenen. Plus nog een hoofdartikel dat uithaalde naar de president. En dan zouden we bijna vergeten dat eerder deze week de prominente econoom Paul Krugman had geschreven dat Obama’s reddingsplan voor de banken zonder twijfel zal falen.
Voor de goede orde: Obama is pas twee maanden president en het feit dat een machtig en min of meer bevriend medium nu al bezig is afstand van hem te nemen, kan niet als geruststellend worden gezien. 
Voor Obama tenminste. 
Ook al omdat bekend is dat het Obama-team op de voet volgt wat de Times schrijft en zo nodig het beleid aanpast om in de smaak van de krant te blijven vallen.
Wat dat laatste betreft had president Bush het veel eenvoudiger. In de ogen van The New York Times kon hij helemaal niets goed doen. Ook om die reden kon het hem weinig schelen wat ze over hem schreven.

Bron(nen):   Politico.com