Ziekenhuis-toptien Elsevier deugt niet

De populaire jaarlijkse ziekenhuistest van weekblad Elsevier is onbetrouwbaar, zeggen marktonderzoekers.
Hun branchevereniging MOA beweert dat de test „ernstige gebreken” vertoont. „De kans is levensgroot aanwezig dat de resultaten van het onderzoek worden gemanipuleerd,” schrijft zij in een rapport.
Deze onthulling van NRC Handelsblad  is opmerkelijk, omdat de Elsevier-toptien door een martkonderzoeker - Peter Lagendijk - wordt samengesteld.
Maar het wordt nog gekker, want de maker zelf blijkt die toptien ook niks te vinden.
Peter Lagendijk: „Op basis van mijn enquête kun je niet zeggen wie nummer één of twee of drie is. Ik neem daar afstand van, dat kunt u zeggen ja."
Ziekenhuizen zitten in een 'prisoner’s dilemma,' mailde directiesecretaris Pier Wijnja van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen onlangs aan directiesecretarissen van andere ziekenhuizen. „We vinden het onderzoek niet professioneel en willen eigenlijk niet meedoen. Maar als een paar ziekenhuizen besluiten niet mee te doen en de rest doet dit wel, eindigen deze ‘dapperen’ onderaan.”

Bron: NRC Handelsblad