Winter dating

Kranten en tijdschriften hebben het zwaar- daarvan wordt regelmatig verslag gedaan op deze site. Overigens leiden die moeilijke tijden ook weer tot allerlei innovaties, zie wat The Daily Telegraph bijvoorbeeld heeft bedacht: de liefde tussen lezers doen opbloeien.
De Britse krant heeft een eigen datingsite met 31.000 leden. En schrijft vandaag: Kerst is niet ver meer, sla op onze site aan het daten, om tijdig een nieuwe partner te vinden. 
Als er zo nodig een nieuwe liefde moet worden veroverd, zegt Welingelichte Kringen: de speurtocht via een krant is niet de slechtst denkbare werkwijze. Een huwelijk kan onder veel meningsverschillen gebukt gaan, en een zekere eensgezindheid qua sociaal-politieke georienteerdheid is geen slecht begin van een nieuw leven.
Best wel slim dus, van die Britten - en wie weet waar zoiets allemaal toe leidt.

Bron(nen):   The Daily Telegraph