De Bloggersoorlog

In tegenstelling tot Nederland is Amerika wél het land van de politieke blogs. Ook over het besluit van president Obama om duizenden extra troepen naar Afghanistan te sturen in de hoop op een ‘Surge-effect’ in dat land slaan de columnisten en bloggers elkaar om de oren. The New York Times geeft een aardige samenvatting van wat er zoal gezegd wordt. 
Michael Rubin, van de conservatieve weblog Forbes, schrijft bijvoorbeeld dat Obama de angel uit zijn strategie heeft gehaald door bij voorbaat de intentie uit te spreken in 2012 helemaal terug te trekken. ‘In plaats van concessies aan de terroristen in Irak te doen, toonde George W. Bush met zijn ‘Surge’ aan dat er met Amerika niet te spotten viel. 
Ook Lynn Sweet van Politics Daily merkt op dat Obama de strategie van Bush en Dick Cheney nu wel heel letterlijk kopieert. 
Michael Singer van het linkse Democracy Arsenal prijst Obama juist vanwege zijn pragmatische koers. ‘Dat de president zo lang heeft nagedacht en nu met deze strategie komt toont hoe veel waarde hij hecht aan een goede afloop, en hoe weinig waarde aan welke ideologie dan ook. Het is een nuchtere afweging van feiten.’ 
‘Onzin,’ zegt David Dayen van het eveneens linkse FireDogLake. ‘Bush en Obama zijn hier een pot nat. Obama wil net zo goed kruisvaardertje spelen.’
 

Bron(nen):   The New York Times