"Dat heb ik niet gezegd…"

in Frankrijk is een boekje verschenen dat een einde maakt aan hardnekkige mythes omtrent krachtige uitspraken van bekende personen. Conclusie: niets is wat het lijkt, alles is altijd anders.
Volgens de auteurs van Petit Inventaire des Citations Malmenees heeft koning Lodewijk XIV nooit gezegd  L’état c’est moi. En heeft Lodewijk XV nooit Après moi le déluge over zijn lippen gekregen. En kan de jeugdige koningin Marie Antoinette niet worden beschuldigd van het hautaine Qu’ils mangent de la brioche – zogenaamd uitgesproken jegens hongerende Fransen die aan de poorten van het paleis van Versailles stonden.
En daar blijft het niet bij. Koning Henri IV wordt ten onrechte in de mond gelegd dat hij Paris vaut bien une messe zou hebben gezegd, een slim klinkende uitspraak uit de mond van een protestantse vorst die begrijpt dat je de roomse machthebbers soms tegemoet moet komen.
Ook meer eigentijdse beroemdgeworden uitspraken worden hier gecontroleerd en te licht bevonden. Jean Paul Sartre heeft nimmer beweerd: l’Enfer c’est les autres. Althans, deze uitspraak van een van Sartre’s toneelpersonages is ooit in een volstrekt andere kontekst gebezigd. 
Tot slot: Generaal de Gaulle’s veelgebezigde uitspraak  La vieillesse est un naufrage (oud worden is een ramp) wordt vaak aan Chateaubriand toegeschreven, maar het was De Gaulle zelf, die de formulering heeft bedacht.

Bron(nen):   The Times