Murdoch duwt Wall Street Journal naar rechts

Het is twee jaar geleden dat de conservatieve mediabaron Rupert Murdoch The Wall Street Journal kocht en inmiddels is zijn invloed ook merkbaar op de politieke koers van de krant. The Wall Street Journal is rechtser geworden en kiest reflexmatig voor een anti-regeringsstandpunt, zo meldt een van de belangrijkste concurrenten, The New York Times.
"Er zijn toenemende aanwijzingen dat mijnheer Murdoch, een toegewijde conservatief, niet alleen over politiek wil schrijven, maar ook politiek wil bedrijven," aldus de Times, die zegt zich te baseren op gesprekken met meerdere redacteuren en ex-redacteuren. Hoofdredacteur Robert Thompson en zijn rechterhand, de nieuwkomer Gerard Baker (afkomstig van de Financial Times), zorgen voor een conservatievere toon, onder meer door de manier waarop stukken worden geredigeerd en door de koppen boven verhalen. Van Murdoch is bekend dat hij al eerder door hem overgenomen kranten in een meer conservatieve richting heeft geduwd.
Het gevecht speelt zich vooral af op het kantoor in Washington, waar de meeste politieke berichten vandaan komen. Verslaggevers klagen dat het begrip ‘hervorming van de gezondheidszorg’ taboe is (te positief) en dat klimaatsceptici wel erg veel ruimte krijgen. Van Murdoch is bekend dat hij al eerder door hem overgenomen kranten in een conservatievere richting heeft geduwd.
De uitgesproken politieke stellingname past bij een andere verandering, zo tekent The New York Times aan, en dat is de verandering van zakenkrant naar meer general-interest dagblad. "MIjnheer Murdoch en zijn adjudanten gokken op twee veronderstellingen: dat de reputatie van The Wall Street Journal flexibel genoeg is om een veel brede scala van nieuwsonderwerpen te kunnen omvatten en dat objectiviteit in een general-interest dagblad garant zal staan voor verliezen."
De nieuwe aanpak lijkt wel te werken: de oplage van The Wall Street Journal groeit.

Bron(nen):   The New York Times