De machtigste nerd ter wereld

Het Amerikaanse weekblad Time heeft centrale bankier Ben Bernanke gekozen tot Persoon van het Jaar 2009. "Zijn leiderschap heeft ertoe bijgedragen dat 2009 een periode is geweest van voorzichtig herstel en niet van een rampzalige depressie," aldus het weekblad. Bernanke is weliswaar een nerd, maar hij is toevallig wel 'de machtigste nerd ter wereld'.
Als hoogleraar in Princeton was Bernanke een kenner van de depressie uit de jaren dertig. Die geschiedenis mocht zich niet herhalen. Vandaar dat hij miljarden dollars in de Amerikaanse economie heeft gepompt, de rentevoet heeft teruggebracht tot vrijwel nul en een ongekend reddingsprogramma voor particuliere bedrijven heeft helpen opzetten. "Het heeft niet alleen het Amerikaanse monetaire beleid opnieuw vorm gegeven; hij heeft de wereldeconomie helpen redden."
Tja, dat zijn grote woorden. Vergelijk dat eens met de keuze van Elsevier voor de Nederlander van het Jaar: Linda de Mol. Want: "Het jaar 2009 was de de kroon op het werk van de actrice, presentator en ondernemer."
Niettemin, de keuze voor Bernanke is ook niet onomstreden. "Time heeft de verkeerde vent gekozen," schrijft Charlie Gasparino op de website The Daily Beast. Het is heel wel mogelijk dat Bernanke met zijn extreem lage rentevoet de voorwaarden schept voor de terugkeer van inflatie.
Bernanke kan niet in de schaduw staat van een van zijn voorganger, Paul Volcker, die zijn faam juist dankt aan de manier waarop hij de inflatie heeft bestreden. Volcker weerstond in de jaren zeventig en tachtig juist de politieke druk om meer geld de economie in te pompen.

Bron(nen):   Time  Elsevier  The Daily Beast