Geld vragen voor interviews

In de Verenigde Staten laait opnieuw de discussie op, of het wel deugt dat media betalen voor het 'krijgen' van een interview met iemand die in het nieuws is.
Aanleiding: zowel het echtpaar Salahi dat het Witte huis wist binnen te dringen als party-crashers en Jasper Schuringa die meehielp een vliegtuigterrorist te overmeesteren vroegen geld voor tv-interviews en kregen dat ook.
Media doen over deze betaling altijd een beetje schimmig - ze begrijpen goed dat als betaling gangbaar wordt, ze in korte tijd failliet gaan. Ook daarom beschuldigt het medium dat achter het net vist, de concurrent die hem te snel af was altijd van 'checkbook journalism'.
Omgekeerd doen de betalers er alles aan om de aandacht van betaling af te leiden. Zo gaat nu de mare dat Jasper Schuringa niet werd betaald voor zijn afgegeven interviews, maar voor de foto's die hij met zijn telefoon van de terrorist had gemaakt. Voor deze beelden zouden CNN en ABC grif (duizenden dollars) hebben betaald.
Deels is dit ook een generatieconflict. Oude journalisten zien het als een beroepscode niet te betalen, jongere collega's hebben er minder moeite mee. 'De pers werkt in een kapitalistisch systeem,' zegt één van de insiders tegen AP News, en het één leidt tot het ander... 
Overigens wordt in dit artikel met bewondering over de Hollandse Jasper gesproken, die - terwijl hij de terrorist onder bedwang hield en naar het voorste deel van het vliegtuig sleepte - toch nog tijd had een paar foto's te nemen. 
In Nederland is het betaalde interview geen onbekend fenomeen. Sinds jaar en dag moesten journalisten die Gerard Reve wilden interviewen 1.000 gulden meebrengen, contant. Nadat dit ronde bedrag was overhandigd en zorgvuldig werd geïncasseerd door Matroos Vos, stak de schrijver van wal - hij had nu alle tijd voor het vraaggesprek.

Bron(nen):   AP News