nrc next blijkt voor dromers

Na de haakjes voor NRC Handelsblad komen er nu campagnes voor de afzonderlijke titels van NRC. Eerst komt nu next.
In de gekozen strategie behouden titels als NRC Handelsblad, nrc next en nrc.nl hun karakter en maken tegelijk deel uit van het overkoepelende merk NRC. In de huidige campagne – “Ik denk NRC”- worden vooral de kernwaarden van het merk NRC benadrukt, schrijft reklamevakblad Adformatie.
Nu komen de titels NRC Handelsblad, nrc.nl en nrc next afzonderlijk en prominent aan bod, in specifieke campagnes. Die gaan niet alleen over de verbindende factor maar juist ook over de onderdelen waar de titels elkaar aanvullen. Jessica Wit (uitgever nrc next): ‘De NRC campagne laat goed zien tot welke familie nrc next behoort. De nieuwe uitingen gaan verder en leggen ook het karakter van de titel bloot.’
De basis voor de campagne wordt gevormd door de kernwaarden van nrc next: jong, optimistisch, toekomstgericht en pionierend.
Mooi.

Bron(nen):   Adformatie