Met de groeten van Jezus

Was Jezus een gewone sterveling of een heilige? Of combineerde hij beide eigenschappen ineen? De vraag is nu zo'n 2000 jaar oud waarbij theologen doorgaans hun best doen om in begrijpelijke mensentaal de unieke eigenschappen van de Verlosser te vatten.
Maar het blijft natuurlijk een paradox dat degene die is opgestaan uit de dood niet zozeer een geest was, maar een mens van vlees en bloed die brood met de hand doormidden brak en gewoon vis at.
Recentelijk verschenen 2 nieuwe boeken over deze paradox. De (christelijke) schrijver Paul Johnson maakte een levensbeschrijving van Jezus waarbij hij zijn eigen gelovigheid niet onder stoelen of banken stak. Titel van zijn boek: 'Jesus: A Biography From a Believer.' Wie zelf niet gelooft, zo waarschuwt The Economist, zal dit boek bij vlagen sentimenteel vinden. Waarna de auteur de nodige lof krijgt toegezwaaid.
Philip Pullman schreef 'The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ,' waarin de aardse en de heilige Jezus op een meer provocatieve wijze zijn beschreven. Pullman schreef meerdere succesvolle kinderboeken en deinsde hier niet terug voor een verrassende ingeep: hij schrijft over de 2 broers Jezus en Christus. 
Jezus is de heilige, maar Christus is een berekenende rat. Die zo behendig te werk gaat dat - als de discipelen de opgestane Heer ontmoeten - ze niet eens doorhebben dat ze oog in oog staan met zijn gewiekste tweelingbroer.
Gelovigen zullen dit werkje woest wegsmijten, zo denkt The Economist, maar welbeschouwd schreef Pullman een verrassend boek over een oud schisma.
De tweede link verwijst naar een interview met Pullman in de Financial Times.

Bron(nen):   The Economist  Financial Times