Mannen zijn slappe zakken

Dezer dagen verscheen het boek Slappe Zakken, waarin menige man de wind van voren krijgt. De auteur, Astrid Theunissen, verrichtte jarenlang onderzoek naar de vraag waarom zoveel mannen weigeren om kinderen te krijgen. 
Tijdens haar onderzoekingen, die zich uitstrekten over vele jaren, merkte ze steeds opnieuw dat heel wat mannen wel de lusten wilden maar niet de lasten. Mee naar de slaapkamer voor enig vertier? Zeker, graag zelfs! Maar daarna doorpakken en een kindje maken om daar samen voor te zorgen? No way! En bij het horen van het woord 'papa' was de vogel alweer gevlogen. 
Eerder had Theunissen over dit thema een belangwekkend artikel in HP/De Tijd geschreven - waarbij het weekblad kon profiteren van haar uitgebreide veldwerk - en de mega-versie van haar bevindingen zijn nu dus te boek gesteld. Achter de eerste link treft u een verslag aan van de doop van het boekwerk. Dat moet een vrolijke boel zijn geweest, alleen al omdat tientallen mannen die in het boek figureren ook echt van de partij waren. 
Ook de tweede link is van belang. In het universum van Theunissen is een speciale plaats ingeruimd voor schrijver/journalist Stan de Jong die zich op enig moment, naar het schijnt toen de gezinsvorming bijna een feit was, alsnog terugtrok en mevrouw Theunissen met haar kinderwens domweg in de kou liet staan. 
De Jong kon zich niet geheel vinden in het destijds geformuleerde verwijt dat hij 'een slappe zak' zou zijn en kwam toen vanuit zijn Spaanse verblijfplaats met zijn eigen versie van de gebeurtenissen, zie hiervoor de tweede link.

Bron(nen):   joostniemoller.com  Stan de Jong