Ten strijde tegen de Tea Party

George Soros is de strijd aangegaan met de Tea Party beweging. Samen met zijn foundation heeft hij een nieuwe website geopend, Teapartytracker, waarop video's, interviews en soortgelijke zaken zullen verschijnen die een helder licht moeten werpen op de rechtse revolutionairen die Amerika naar hun hand willen zetten.
Een van de belangrijke financiers van de site is Think Progress en dat is een club die op de zak van de rijke Soros teert. 
Veel Tea Party-activisten worden door Soros c.s. van racisme verdacht en dergelijke kwesties zullen ook op de nieuwe site aan de kaak worden gesteld. 
De tweede link brengt u bij de verzetsbeweging van de grote investeerder/speculant.

Bron(nen):   infowars.com  teapartytracker