Amerikaanse tieners wisselen 3339 sms’jes per maand uit

Pubers gebruiken hun mobieltjes zo min mogelijk om te bellen. Jongeren tussen de 13 en 17 sturen liever sms'jes. Amerikaanse tieners wisselen gemiddeld 3339 sms'jes per maand uit. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar. Meisjes sms'en nog meer dan jongens. Zij versturen en ontvangen 4050 berichten per maand. Daarmee laten ze de jong-volwassenen (18-24 jaar) ver achter zich, die maar 1630 sms'jes uitwisselen.

Volgens onderzoekers van de Nielsen Company vervult sms'en voor adolescenten vooral de behoefte aan veiligheid en de wens om in contact te blijven met vrienden (de familie komt op de tweede plaats). Het aantal belminuten daalde met 14% bij de Amerikaanse  jongeren tot ongeveer hetzelfde niveau als in de groep van 55 tot 64 jaar. Sommige providers overwegen zelfs om abonnementen zonder belminuten op de markt te brengen.

Le Figaro vergelijkt de Amerikaanse cijfers met de Franse en dat laat een iets ander beeld zien. Franse tieners versturen gemiddeld 500 tot 1000 sms'jes per maand: beduidend minder dan de 1669 Amerikaanse (de helft van 3339 omdat het alleen om versturen gaat). De Amerikaanse tieners kunnen zoveel sms'jes versturen, omdat diverse Amerikaanse providers al enige tijd onbeperkt sms'en aanbieden.

Bron(nen):   Le Figaro