Dat Frits Wester ooit is veroordeeld gaat ons niet aan, toch?

Open brief van RTL aan het Nederlandse volk in het algemeen en Ton Elias in het bijzonder:
Naar aanleiding van de discussies in de Tweede Kamer over het onbesproken gedrag van Kamerleden, heeft VVD-Kamerlid en NRC-columnist Ton Elias RTL Nieuws dezelfde vragen gesteld ten aanzien van het verleden van de hoofdredactie en van zijn parlementaire journalisten.
Principieel vindt RTL Nieuws dat deze specifieke ethische discussie alleen de Kamer zélf betreft. Of een eventueel strafbaar verleden het functioneren van Kamerleden hindert, is een vraag die door de Kamer zélf is opgeroepen en door de Kamer zélf moet worden beantwoord.
In het Kamerdebat stond in eerste instantie het strafbaar verleden van alleen PVV-Kamerleden centraal. RTL Nieuws heeft naar aanleiding daarvan gemeend álle Kamerleden naar een strafbaar verleden te moeten vragen.
Nieuwsorganisaties moeten beoordeeld worden op hun journalistieke producten en de manier waarop deze tot stand komen. Het strafrechtelijk verleden van journalisten vinden wij niet relevant. Kamerleden hebben een publieke functie, vertegenwoordigen de kiezer. Journalisten worden geacht instituten, zoals de Kamer, te controleren.
De vragen die Kamerlid Elias ons stelt, leiden wat ons betreft tot een zinloze discussie. Omdat wij onnodige speculatie en eventuele achterklap willen voorkomen, hebben wij besloten toch openheid te geven en bekend te maken dat parlementair verslaggever Frits Wester en adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein ooit zijn veroordeeld wegens rijden onder invloed.
Dat wij dit nu openbaren, gaat ons veel te ver. Alle Nederlanders, dus ook onze medewerkers, hebben recht op bescherming van hun privacy. Overigens geldt dit ook voor Kamerleden. Maar, omdat de Kamer de discussie over de eigen transparantie zelf heeft aangezwengeld, was het onze journalistieke plicht om deze vragen Kamerbreed te stellen en de antwoorden te publiceren. Hierbij is wat ons betreft deze discussie gesloten. Namens de hoofdredactie van RTL Nieuws, Harm Taselaar