Van de iPad worden we dommer

Een Frans internetbedrijf heeft ingewikkelde proeven gedaan om lezers van echte kranten te vergelijken met lezers van kranten op de iPad. Daarbij ging het zowel om de vraag wat de twee groepen lezen als om de vraag wat er van bleef hangen.
Het antwoord is minder. 'Echte' krantenlezers lezen meer en onthouden meer dan proefpersonen die kranten lezen op de Ipad.
Het sluit naadloos aan op onderzoeken die zeggen dat we steeds slechter in staat zijn om langere stukken te lezen en in ons op te nemen. De computer, smartphone en tablet wennen ons aan korte hevige informatiebrokjes en niet aan de rust van het hoofdstuk van een boek of een artikel in Vrij Nederland.
We worden oppervlakkiger en dommer, dankzij de informatiemaatschappij.

Bron(nen):   Miratech