Facebook gaat helpen suïcide te voorkomen

Facebook en de Belgische zelfmoordlijn zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Als je één van je (virtuele) vrienden denkt aan zelfdoding en dit meldt op Facebook. Wat doe je dan? Veel mensen lezen het en doen niets met alle gevolgen vandien. Om suïcidale mensen en hun omgeving snel te laten doorstromen naar hulpverlenende instanties, kunnen Facebookers via een online formulier melden dat iemand een onrustwekkend bericht verstuurde. Zowel melders als potentiële suïcideplegers worden doorverwezen naar de Zelfmoordlijn.

Daarnaast willen ze de melders ook begeleiden, zodat ook de omgeving van de persoon betrokken wordt bij de preventie van zelfdoding. De omgeving kan een belangrijke rol spelen in het bespreekbaar maken van de zelfdodingsgedachten. Er open en rustig over kunnen praten is vaak een eerste stap om het suïcidale proces te doorbreken.

Bron(nen):   Centrum ter Preventie van Zelfdoding  Facebook formulier