Weer een rel bij de Volkskrant: de ombudsvrouw heeft genoeg van de stukjes van de vrouw van de hoofdredacteur

In huize Remarque-Witteman is zaterdag weer flink met deuren gesmeten. 'Wie denkt die Vermeulen wel dat zij is?'
De stoel van vorige ombudsman van de Volkskrant is nog warm, of er dient zich al weer een nieuwe rel aan. Zijn opvolgster, Margreet Vermeulen, stelde zaterdag de vermeende vrouwonvriendelijkheid van de krant aan de kaak. Hoezo de krant geen meneer meer? 'Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in chefsfuncties en andere prestigieuze posities', signaleert Vermeulen. 'Al met al hebben mannen meer macht bij de Volkskrant dan vrouwen.'
Vermeulen ging eens informeren bij hoofdredacteur Philippe Remarque waarom hij niet streeft naar 50 procent vrouwelijke chefs. Remarques reactie: ‘Ik kijk alleen naar talent, energie en ambitie, en niet naar geslacht. 'Aan positieve discriminatie doen we niet.'
Maar Vermeulen dreint door: hoe zit dat met die columns van Aaf Brandt Corstius en Sylvia Witteman. Er zijn nogal wat lezers, weet zij, die zich ergeren aan de ‘triviale’ columns van vrouwen 'die niet verder komen dan hun ouder wordende lichaam, de kinderen en de bakker om de hoek. Stukken die volgens menige briefschrijver in de vrouwenbladen thuishoren.' Remarque wijst haar fijntjes op het onderzoek waaruit blijkt dat die columns van zijn vrouw en Aaf juist tot de populairste behoren onder lezers.
Niettemin gaat Vermeulen er knalhard in: ze vindt die stukjes ‘in de krant niet misstaan, mits goed gedoseerd. En daar schort het vaak aan.’

Vandaag wordt Vermeulen in Wittemans 'triviale' column de oren gewassen. 'Misschien is het ook een goed idee om in elke restaurantkeuken iemand neer te zetten die goed oppast dat het eten niet te lekker wordt? Of, om nog even terug te komen op mijn triviale stokpaardje 'de bakker om de hoek': Geen bakker neemt iemand in dienst om zijn klanten toe te roepen 'Het brood is hier eigenlijk niet zo best hoor!' Toch vreemd eigenlijk, dat een krant zoiets dan wél doet.'

Bron(nen):   de Volkskrant