Volkskrant: Beatrix treedt bijna af

Sinds vrijdag is ze het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. Maar als de voortekenen niet bedriegen, is volgens de Volkskrant het afscheid van koningin Beatrix (73) nabij.
Neem maandag op Bonaire. Koningin Beatrix sprak met demonstranten en toen zij klaar was, nam prins Willem-Alexander het woord over. 'Ik hoop bij mijn volgende bezoek met u persoonlijk de verbeteringen te kunnen bespreken.' Hier was heel even heel zichtbaar wat steeds nabijer is: de vorstin gaat, de koning komt.
Voor die stelling zijn meer bewijsplaatsen, zegt de Volkskrant. Neem het optreden van WAMAX. Toen de begin jaren tachtig geopenbaarde ziekte van prins Claus in de jaren negentig zwaardere vormen aannam, sprong Willem-Alexander vaak in het gat om zijn moeder bij te staan. Na de dood van prins Claus in oktober 2002 ondersteunden prins Willem-Alexander en prinses Máxima, in februari van dat jaar in de familie ingetrouwd, samen koningin Beatrix stelselmatig. Zo deden ze ervaring op bij uitgaande staatsbezoeken. Ook bij inkomende bezoeken waren - en zijn - zij erbij.

Het is interessant om het hele stuk in de Volkskrant te lezen. Heel lang geleden analyseerde de Volkskrant de bewegingen van het gordijn van hetr raam van de Paus, om te doorgronden wat speelde in de Roomsch-Katholieke Kerk. De krant was immers Dagblad Voor Katholiek Nederland. Daarna was de krant onmisbaar voor wie wilde snappen welke muizenstappen er gezet werden binnen de PvdA. Want de krant was het huisorgaan van Den Uyl c.s. Nu houdt de Volkskrant de bewegingen van de Fokker van Beatrix nauwlettende in de gaten en trekt er talrijke conclusies uit. Want nu is de krant.... (Vul zelf in).

Bron(nen):   De Volkskrant